LOGISTIKOS ĮMONĖS UAB „BALTIC CARRIER“ SĖKMINGA PLĖTRA UŽSIENIO RINKOSE

UAB „Baltic Carrier“ rinkoje žinoma daugiau nei 7 metus, kaip transportavimo paslaugų teikėja, siekdama būti konkurencinga, išlaikyti eksportą esamose rinkose, o tuo pačiu plėstis į naujas rinkas nuo 2014 m. balandžio 22  d. iki 2015 m. vasario mėn. pabaigos įgyvendino  projektą „UAB „BALTIC CARRIER“ plėtra užsienio rinkose“ (Nr.  VP2-2.1-ŪM-04-K-04-096), pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. 

Minimo projekto pagrindinis tikslas buvo padidinti įmonės konkurencingumą, ieškant plėtros galimybių Europos Sąjungos, Azijos šalių rinkose.

Projekto metu dalyvauta tarptautinėse specializuotose parodose "Trans Russia“, kur užmegzta  įmonės tolimesnei plėtrai, užsienio šalyse, naudingų kontaktų.

Įmonė šių tikslų įgyvendinimui gavo 12418,62 EUR paramą  ir 8279,36 EUR prisidėjo savo įmonės nuosavomis lėšomis. 

UAB „Baltic Carrier“ direktorė Tatjana Galkauskienė džiaugiasi, kad  projekto įgyvendinimo eigoje pavyko susirasti naujų klientų ir žengti konkrečius žingsnius plečiant savo veiklą užsienio rinkose.

Asmuo kontaktams:
Direktorė Tatjana Galkauskienė
Tel. +370 5 259 54 93